Bild på Malmö Folkhögskola

Skånes bästa folkhögskolor

Vad är en folkhögskola?

Folkhögskola är en skola som vänder sig till vuxna och är öppen för alla. Den första folkhögskolan i Skåne startade 1868. Tidigare hade utbildning endast varit avsett för blivande präster och ämbetsmän men folkhögskolan kom att vända sig till just folket. Fler fick möjlighet att utbilda sig och utbildningen anpassades mer utifrån eleverna. På en folkhögskola är elevernas kunskaper, erfarenheter och behov med och utformar utbildningen och det är viktigt att eleverna samtalar och lär av varandra.

Hur fungerar en folkhögskola?

När du studerar på en folkhögskola får du inget betyg. Istället får du ett studieomdöme som består av en samlad bedömning av din studieförmåga från alla dina lärare på skolan. Omdömet lämnas i form av bedömningen 1 – 4.

Det kostar inget att plugga på en folkhögskola. Däremot får du betala för din litteratur och det kan tillkomma avgifter för studiematerial och till exempel studieresor.

Vilken är Skånes bästa folkhögskola?

I Skåne finns det 16 olika folkhögskolor att välja mellan. Vilken som är Skånes bästa folkhögskola går knappast att besvara. Det beror antagligen på vem du frågar. Kanske är det Malmö Folkhögskola som är den bästa? Dess breda utbud av utbildningar gör den väldigt intressant för många. Malmö Folkhögskola ligger bara 15 minuter utanför Malmö Central och är lätt att nå oavsett varifrån i Sverige du kommer. De erbjuder utbildningar inom följande:

  • Allmänna kurser
  • Särskilda kurser
  • Kvällskurser
  • Uppdragsutbildningar

Förutom dessa utbildningar är Malmö Folkhögskola ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. Denna specialinriktning gör folkhögskolan i Skåne extra bra för dem som har svårt att läsa, skriva och räkna. Specialkunskaperna genomsyrar alla grundkurserna och lärarna är vana att stötta lite extra de som behöver den hjälpen.

Kostar det att studera på folkhögskola?

Som på alla andra folkhögskolor kostar det inget att studera på Malmö Folkhögskola. För vissa kurser tillkommer dock en materialavgift som är på 600-800 kronor. Temastudier och projektarbeten är viktiga delar av undervisningen där din livs- och arbetslivserfarenhet är viktiga delar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *